FIBARO sklep

Z powodu coraz lepszych właściwości izolacyjnych zewnętrznego pokrycia budynków kontrolowana wentylacja pomieszczeń zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Znaczącym uzupełnieniem wentylacji jest gruntowy wymiennik ciepła w połączeniu z urządzeniem do odzysku ciepła - rekuperacji.

Dzięki wstępnemu podgrzaniu powietrza zewnętrznego w GWC spłaszczana jest znacznie amplituda temperatur świeżego powietrza. Efektem jest nie tylko podwyższenie komfortu mieszkania, lecz również znaczne obniżenie kosztów energii. W ten sposób można zaoszczędzić z jednej strony koszty ogrzewania, a z drugiej stony, w przypadku większych obiektów można obniżyć koszty inwestycyjne związane z systemem klimatyzacji.

Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8*C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplania lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów.

Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza nawet o 22 K w zimie i obniżyć ją o maksymalnie 15 K w lecie.

Gruntowy wymiennik ciepła w lecie Gruntowy wymiennik ciepła w zimie