FIBARO sklep

Kolektory słoneczne - promocje


Solary SUKURS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych zaciągnięte przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


Wysokość kredytu z dotacją może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • koszt montażu kolektora słonecznego;
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Programem dotacji objęte są kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania wody użytkowej w budynkach jedno- lub wielorodzinnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, z wyłączeniem budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Wnioski o dotację NFOŚiGW należy składać wraz z wnioskiem o kredyt w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. Jak dotąd takie umowy zawarło 6 banków:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW w przyznawaniu kredytów z dotacją.

Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

Budżet przewidziany na realizację programu wynosi 300 mln (w tym 200 mln na lata 2010-2012 i 100 mln na lata 2013-2014). W ramach tego budżetu NFOŚiGW planuje dotować instalację ok. 80 tys. kolektorów.

Więcej informacji na temat dotacji na stronach NFOŚiGW znajdą Państwo tutaj: Dopłaty do kredytów.

Szczegóły na temat formalności w Banku Ochrony Środowiska: Słoneczny EkoKredyt

Pytania i odpowiedzi nt. dopłat do kredytów na kolektory słoneczne: Pytania i odpowiedzi


Oferujemy Państwu bezpłatną pomoc w kompletowaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania dofinansowania do zakupu solarów. Oferta ta obejmuje również bezpłatny projekt wymagany regulaminem dofinansowania!

Wszystkie oferowane przez nas kolektory słoneczne posiadają certyfikaty Solar Keymark wymagane regulaminem dofinansowania.

Szczegóły uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie bądź przez e-mail.