FIBARO sklep

Technika pożarnicza


Wykorzystując wiedzę teoretyczną i praktyczną naszych specjalistów oferujemy Państwu usługi z zakresu:

- projektowania i realizacji instalacji ochrony przeciwpożarowej w tym:

  • sygnalizacji alarmu pożarowego,
  • instalacji oddymiających,
  • instalacji oświetlenia bezpieczeństwa,
  • instalacji gaśniczych,
  • konfiguracji współdziałania wyżej wymienionych instalacji, zgodnie z opracowanym scenariuszem pożarowym,

- impregnacji ogniochronnych materiałów palnych (konstrukcji stalowych, drewna, tkanin itp),

- podręcznego sprzętu gaśniczego - wyposażanie obiektów, wykonywanie jego okresowych przeglądów, konserwacji i remontów,

- pomiarów parametrów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych

- wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio z nami.