FIBARO sklep

W ramach szkoleń i wykonywania analiz oferujemy Państwu:

  • opracowywanie raportów o bezpieczeństwie, w tym wykonywanie analiz w zakresie bezpieczeństwa procesowego instalacji technologicznych w zakładach pracy,
  • w Zakładach Zwiększonego lub Dużego Ryzyka ( ZZR lub ZDR ) sporządzanie całej, wymaganej prawem dokumentacji dla zakładu,
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, oraz okresową ich weryfikację,
  • wykonywanie plansz ewakuacyjnych do planów ewakuacji ludzi z obiektów,
  • przygotowanie założeń do ćwiczeń wymaganego prawem okresowego, praktycznego sprawdzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • uzgadnianie w powyższym zakresie wszelkich spraw ze służbami Państwowej Straży Pożarnej,
  • profesjonalne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa ppoż.,
  • szkolenia na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, lub według programu autorskiego,
  • szkolenie teoretyczne połączone z praktyczną nauką obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio z nami.