FIBARO sklep

Doradztwo.

Oferujemy Państwu:

  • doradztwo w zakresie ppoż. w czasie prowadzonych modernizacji obiektów, czy w przypadkach zmiany przeznaczenia ich użytkowania,
  • opracowywanie analiz bezpieczeństwa pożarowego istniej±cych obiektów, wraz z propozycjami jego poprawy lub dostosowania do obecnie obowi±zuj±cych przepisów,
  • opracowywanie operatów pożarowych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, opracowywanie planów ewakuacji,
  • przygotowanie założeń współdziałania instalacji technicznych i automatyki procesowej obiektu w ramach opracowanego scenariusza pożarowego,
  • przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, konsultacje rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. w trakcie realizacji inwestycji,
  • stały lub okresowy nadzór w zakresie ppoż. placów budów, wyposażanie placów budowy w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • przygotowanie obiektów do odbioru przez służby Państwowej Straży Pożarnej,

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.