FIBARO sklep
"- Idąc prosto przed siebie
nie można zajść daleko ..."
Mały Książę

Wentylacja


Wentylacja to wymiana zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz. Proces ten powinien odbywać się w sposób ciągły. Jest to niezwykle ważne dla mieszkańców, ponieważ pomieszczenia bez prawidłowej wentylacji narażone są na wzrost stężenia związków toksycznych, tlenków węgla, pary wodnej itp. Składniki te nie tylko obniżają komfort użytkowania, ale stanowią również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców.
Tam, gdzie wentylacja jest niesprawna, dochodzi do trwałego zawilgocenia elementów budynku, a w następstwie tego - do rozwoju grzybów i mikroorganizmów: szkodliwych dla zdrowia i niszczących materiały budowlane. Należy więc od projektu aż po montaż i konserwację systemu wentylacyjnego zadbać o zasady, które wpłyną na zdrowie i samopoczucie mieszkańców oraz kondycję budynku.
Do niedawna najczęściej stosowany był system wentylacji grawitacyjnej. Był to system stosunkowo prosty w konstrukcji, ale w eksploatacji nie zawsze skuteczny. Wykorzystywał on różnice gęstości powietrza ciepłego i zimnego.
Skuteczność grawitacyjnego systemy wentylacji uzależniona była od warunków pogodowych (pionowego rozkładu temperatur, ciśnienia, wiatru), oraz konstrukcji budynku (otworów wentylacyjnych, nieszczelności, mikrorozszczelnień). Wszędzie tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne i ekonomiczne, wskazane jest zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej.
W instalacji tego typu, ruch powietrze wymuszają wentylatory. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej znajdują zastosowanie dwa rodzaje wentylacji mechanicznej:

  • nawiewno-wywiewny - w którym wentylatory zarówno doprowadzają, jak i usuwają powietrze z pomieszczeń
  • wywiewny - wentylator wspomaga wyrzucanie powietrza, natomiast napływ odbywa się poprzez nawiewniki

Zastosowanie wentylacji mechanicznej uniezależnia wymianę powietrza od pogody. Pozwala wentylować pomieszczenia przez cały rok, a w bardziej skomplikowanych systemach umożliwia sterowanie parametrami powietrza (nawiewne powietrze można np. podgrzewać lub filtrować).

Aby uzyskać pełną ofertę zapraszamy do kontaktu z nami.