FIBARO sklep
"- Idąc prosto przed siebie
nie można zajść daleko ..."
Mały Książę

Pompy ciepła.

Spośród wszystkich rodzajów ogrzewania, w naszym klimacie, nie ma drugiego tak ekonomicznego i ekologicznego jak ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła. Do niedawna konkurować z pompą ciepła mógł jedynie kocioł na węgiel, jednak po ostatnich podwyżkach cen węgla nawet on nie jest w stanie wykazać się większą niż pompa ciepła oszczędnością.
Kotły węglowe zdecydowanie jednak przegrywają jeśli chodzi o funcjonalność, ergonomię, estetykę i oczywiście ekologiczność.
Wprawdzie podnoszą się głosy mówiące, że pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną, która w naszym kraju pozyskiwana jest w procesie spalania kopalin, w tym węgla kamiennego i brunatnego, jednak należy pamiętać, że presja wywierana na dostawców energii elektrycznej, doprowadziła do sytuacji, w której po zainstalowaniu przez nich urządzeń filtrujących i odpylających, energię elektryczną przez nich wytwarzaną można nazwać energią ekologiczą, a już na pewno ekologiczniejszą niż spalanie węgla w kotłowniach przydomowych.
Jeśli jesteście Państwo na etapie tworzenia koncepcji bądź w fazie budowy fundamentów budynku to jest to najlepszy moment do przeanalizowania kosztów i efektów ekonomicznych budowy kotłowni w oparciu o pompę ciepła.
Koszt wykonania instalacji grzewczej w oparciu o pompę ciepła zależy od wielu czynników. Dla konkretnego przypadku jest on uzależniony m.in. od:

  • przeznaczenia pompy (ciepła woda użytkowa/ogrzewanie/basen)
  • zapotrzebowania budynku na ciepło
  • rodzaju dolnego źródła
  • rodzaju górnego źródła
  • poszerzenia możliwości funkcjonalnych (np.chłodzenie pasywne)
  • wyboru dostawcy urządzeń
  • możliwości zastosowania preferencyjnej, 8% stawki VAT

Aby uzyskać pełną ofertę z określeniem kosztów budowy dolnego źródła ciepła, kotłowni, oraz instalacji rozprowadzającej ciepło po budynku (górnego źródła ciepła) zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapraszamy Państwa do działu technika, w którym zapoznacie się z zasadami działania oferowanych przez nas pomp ciepła, kolektorów słonecznych i rekuperatorów.