FIBARO sklep

Zapraszamy do kontaktu


"SUKURS" sp. z o.o.
ul. Ujastek 1 Bud S p. 329
31-752 Kraków

biuro otwarte:
poniedziałek - piątek
9.00 - 14.00

tel. / fax:
(12) 345 45 25

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000366420, NIP: 675-14-385-04, REGON: 121346727
Konto: Nordea Bank Polska S.A. 60 1440 1387 0000 0000 1498 2558
Kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości