FIBARO sklep

Polityka Spółki

Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu jakości swych usług w celu uzyskania zadowolenia Klienta. Realizujemy to poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

 • budowanie partnerskiej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami,
 • utrzymanie stałych Klientów i pozyskanie nowych,
 • zwiększanie zadowolenia Klienta poprzez podnoszenie jakości i poszerzenie gamy oferowanych usług,
 • zapewnienie terminowości realizowanych usług, odpowiadających oczekiwaniom Klienta.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

 • ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
 • propagowanie ekologicznych środków i produktów przyjaznych środowisku,
 • spełnianie wymogów ustawodawstwa polskiego i UE w zakresie stosowania i przetwarzania produktów i substancji chemicznych.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

 • zapobieganie wypadkom podczas pracy,
 • systematyczna identyfikacja i eliminowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • ograniczenie zagrożeń i czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • doskonalenie stanowisk pod kątem zmniejszenia uciążliwości pracy,
 • dążenie do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce i przy realizacji prac u Klientów.

Kierownictwo Spółki zobowiązuje się także do:

 • przestrzegania wymagań prawnych, a w szczególności dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
 • podnoszenia kwalifikacji, świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.