FIBARO sklep

Historia

Firma SUKURS sp. z o.o. kontynuuje działania powstałego w 2003r. przedsiębiorstwa o nazwie Zakładowa Straż Pożarna "SUKURS" sp. z o.o.

Decyzja właściciela - , o jego wchłonięciu, spowodowała zaprzestanie świadczenia usług z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej dla większości dotychczasowych ich odbiorców.

Naturalnym zatem, stał się pomysł wypełnienia powstałej na rynku luki w tym zakresie, poprzez stworzenie (w oparciu o dotychczasowych pracowników) spółki będącej kontynuatorką najlepszych tradycji dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Nowy SUKURS powstał w drugiej połowie 2010 roku.

Profil działalności obecnie działającej Spółki SUKURS sp. zo.o. został poszerzony i poza ochroną przeciwpożarową zajmujemy się również elementami budownictwa ekologicznego.