FIBARO sklep

Dokonania

Głównym obszarem naszej działalności były dotychczas opracowania związane z bezpieczeństwem pożarowym. Operaty pożarowe wraz z rozwiązaniami zamiennymi, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, scenariusze pożarowe, analizy i audyty bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji, raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany obrony, zabezpieczenia imprez masowych to tylko niektóre z opracowań, których autorami byli nasi specjaliści.

Na przestrzeni lat wykonywali oni szereg prac związanych z bezpośrednią realizacją bądź nadzorem inwestycji, obejmujących instalacje alarmu pożarowego, instalacje oddymiania, oświetlenia bezpieczeństwa, automatyki przemysłowej. Braliśmy udział w pracach dotyczących integracji systemów w ramach opracowywanych scenariuszy pożarowych.

Prowadziliśmy również prace w zakresie instalacji elektrycznych, sieci strukturalnych, intranetu, systemów włamaniowych, instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodnych i oczyszczania ścieków.